Respiratoire (ademhalings) kinesitherapie

Mijn behandeling bestaat hier voornamelijk uit het toepassen van autogene drainagetechnieken in combinatie met ademhalingsoefeningen.