Prevent Treat Train FIT-plan

Intakegesprek

In het intakegesprek streven we naar een helder beeld van:

Aanvullend kunnen er nog bijkomende testen uitgevoerd worden :

Mindset

Samen bekijken we hoe je doelen formuleert en behoudt, hoe je dromen omzet in actie, en hoe realistische doelen gesteld kunnen worden. Gedurende het traject bied ik continue coaching en ondersteuning.

Beweging/Training

Het optimaliseren van je lichamelijke conditie kan zowel via spierkrachttraining als cardiovasculaire training. Ook het aanpassen van je dagelijks functioneren kan een rol spelen.

Trainingsdoelen kunnen gericht zijn op:

Herstel/ Recuperatie

Herstel en recuperatie zijn essentieel in je trainingsprogramma, ongeacht of je een sedentaire (zittende)  of actieve levensstijl hebt. Hoewel de aanpak kan verschillen, blijven de basisprincipes voor het verkrijgen van een fitter lichaam consistent in een goed opgebouwd stappenplan.

Indicaties : 

Orthomoleculaire voeding

Orthomoleculaire voeding richt zich op het optimaliseren van de gezondheid door middel van de juiste voedingsstoffen in de juiste hoeveelheden. Het woord \"orthomoleculair\" verwijst naar het gebruik van stoffen in de juiste moleculaire verhoudingen die normaal aanwezig zijn in het menselijk lichaam.

Belangrijke principes van orthomoleculaire voeding omvatten:

Orthomoleculaire voeding kan individueel worden afgestemd op specifieke gezondheidsdoelen en -behoeften. Het is belangrijk om op te merken dat overleg met een gezondheidsprofessional, zoals een orthomoleculair therapeut/arts,  aan te raden is voordat grote veranderingen worden aangebracht in het dieet.

Stress

In onze moderne samenleving is stress een belangrijke factor die bijdraagt aan een minder gezonde levensstijl. Dit wordt meegenomen in het behandelingsplan, inclusief biofeedbacktraining / hartcoherentie

Binnen het orthomoleculaire concept wordt stress wetenschappelijk gezien als een complexe fysiologische reactie die invloed heeft op de biochemie van het lichaam. Door stress komen hormonen zoals cortisol vrij wat op zijn beurt verschillende systemen in het lichaam beïnvloedt. Deze reacties kunnen leiden tot hormonale disbalans, nutriëntendepletie en een toename van ontstekingsreacties.

De orthomoleculaire aanpak omvat het belang van:

In essentie erkent het orthomoleculaire concept de wetenschappelijke complexiteit van stressreacties en streeft het naar een geïntegreerde benadering om het lichaam optimaal te ondersteunen

Relaties

Binnen het orthomoleculaire concept wordt er vaak nadruk gelegd op voeding en biochemie, maar de invloed van relaties en sociaal contact op de gezondheid wordt niet over het hoofd gezien. Een holistische benadering van gezondheid erkent dat sociale interacties en relaties een aanzienlijke impact kunnen hebben op het welzijn.

Belangrijke punten met betrekking tot relaties en sociaal contact binnen het orthomoleculaire concept zijn onder andere:

In het kort erkent het orthomoleculaire concept de holistische aard van gezondheid, waarbij voeding wordt beschouwd als slechts één aspect van een bredere levensstijl die ook sociale en emotionele componenten omvat. Het bevorderen van gezonde relaties en sociaal welzijn wordt gezien als een integraal onderdeel van het streven naar optimale gezondheid.

Immuniteit

Binnen het concept van orthomoleculaire therapie staat het optimaliseren van de immuniteit centraal. Deze benadering richt zich op het verstrekken van de juiste voedingsstoffen in de juiste hoeveelheden om het immuunsysteem te versterken en het lichaam in staat te stellen zichzelf effectief te verdedigen tegen ziekten.

Wetenschappelijk gezien omvat de orthomoleculaire benadering van immuniteit:

Kortom, orthomoleculaire therapie voor immuniteit benadert het versterken van het immuunsysteem op een wetenschappelijk onderbouwde manier, gericht op voedingsinterventies die de natuurlijke afweer van het lichaam ondersteunen. Het streven is om het lichaam te voorzien van de juiste bouwstenen voor een effectieve immuunrespons.

Hoe kunnen wij jou helpen ?!?

Wij kunnen je inzicht geven in de factoren die invloed hebben op jouw gezondheid en op welke gebieden je macht hebt. Op deze manier begeleiden wij je naar een gezonde leefstijl. Je blijft wel ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het resultaat. 

Jij moet het doen!

Wij kunnen je NIET helpen als je:

Wij kunnen je WEL helpen als je:

*Voor meer info neem vrijblijvend contact op telefonisch of via mail (zie hieronder).